Facebook LinkedIn YouTube

Radioanalytické metody IAA ´13

30.07.2013

Odborný seminář.

Dne 26. června 2013 se v Praze uskutečnil seminář Radioanalytické metody IAA pořádaný Spektroskopickou společností Jana Marka Marci (Odbornou skupinou instrumentálních analytických metod), Českou společností chemickou (Odbornou skupinou Jaderná chemie) a Katedrou jaderných reaktorů (ČVUT-FJFI).

Za ENVINET se semináře zúčastnil Josef Tecl a Juraj Kravec. Účast spočívala v prezentaci formou stánku a přednesení sdělení o aktivitách společnosti cca 20 min. příspěvku.