Facebook LinkedIn YouTube

Kurz nedestruktivních metod charakterizace radioaktivních odpadů

12.09.2013

Ve dnech 26. - 29. 8. 2013 se v Třebíči uskutečnil školicí kurz pro dvacítku specialistů především z jižní a východní Evropy a ze zemí postsovětského bloku.

Kurz byl pořádán Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve spolupráci s vládou ČR, prostřednictvím firmy ENVINET a.s. Zástupcem atomové agentury a technickým vedoucím kurzu byl pan Susanta K. Samanta a ředitelkou celého kurzu paní Larisa Dubská z firmy ENVINET a.s. Kurz se odehrával v rámci aktivit v Mezinárodní síti laboratoří pro charakterizaci jaderného odpadu LABONET, ve které je ENVINET členem řídicího výboru.

Přednášek se ujali lektoři MAAE a čeští odborníci na měření RAO z ČEZ, a. s., a ÚJV Řež, a.s. Praktická část se odehrála na Jaderné elektrárně Dukovany, kde pracovníci firmy ENVINET názorně předvedli účastníkům kurzu měření aktivity radioaktivních odpadů.