Facebook LinkedIn YouTube

Kolaudace vývojové a montážní haly

06.11.2013

Koncem října vydal stavební úřad kolaudační souhlas ke stavbě: Výrobní a vývojový komplex ENVINET a.s. 4. etapa.

Koncem října vydal stavební úřad kolaudační souhlas ke stavbě: Výrobní a vývojový komplex ENVINET a.s. 4. Etapa – „HALA 3 – pro vývoj a montáž radiometrických systémů“ v našem areálu v průmyslové zóně Hrotovická v Třebíči, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Nová budova rozšíří naše výrobní kapacity o 450 m2.