Facebook LinkedIn YouTube

REGIONAL SEMINAR ON RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL

15.11.2013

Zástupci společnosti ENVINET se zúčastnili semináře „Regional seminar on radioactive waste disposal“, který pořádala společnost DECOM, a.s. a Slovenská nukleární společnost 8. - 9. října 2013 v západoslovenském Senci.

Představili aktuální trendy v oblasti měření radioaktivních materialů před jejich uvolněním do životního prostředí a seznámili účastníky také s novými směry vývoje charakterizace odpadů a měření před uvolňováním do životního prostředí, do kterých je ENVINET zapojen v rámci evropských projektů EMRP (Comprehensive Decommissioning Facility, atd.).