Facebook LinkedIn YouTube

Účast na DRO 2013

15.11.2013

Letošní, již 35. ročník konference Dny radiační ochrany se uskutečnil 11. - 15. listopadu v jihočeské Třeboni. ENVINET byl již tradičně jedním ze tří hlavních sponzorů.

Naši společnost jsme v rámci konference prezentovali jednak formou odborných příspěvků, tak formou stánku s informacemi o společnosti, jejích činnostech, produktech a vybraných přístrojích. Účastníci konference si mohli prohlédnout mimo jiné nové radiometrické systémy a sondy, různé typy detektorů a spektrometrické trasy, které vyrábíme v našem výrobním centru v Třebíči a v Kralupech nad Vltavou. Dále byly prezentovány přístroje a specializovaná technika naší kanadské dceřiné společnosti Pico Envirotec Inc. Součástí prezentace byla i nabídka služeb včetně ukázky nových dozimetrů naší dceřiné společnosti Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o., která poskytuje profesionální služby v oblasti personální dozimetrie především pro nejaderná pracoviště (nové typy dozimetrů budou zákazníkům poskytovány od začátku příštího roku).