Facebook LinkedIn YouTube

Zajištění radiační kontroly vlečkové vrátnice v Temelíně

26.11.2013

Divize jaderné energetiky dokončila zakázku „Zajištění radiační kontroly vlečkové vrátnice“.

Předmětem projektu bylo zabezpečení měření kontaminace vlakových souprav včetně zobrazování naměřených dat na operátorském pracovišti ve vlečkové vrátnici na elektrárně Temelín. Byl instalován detekční systém FHT 1388 S od firmy Thermo, který je schváleným typem měřidla. Na základě potřeb zákazníka byl systém instalován na sklápěcí stojany pro případné zajištění měření nadrozměrného transportu souvisejícího s plánovanou dostavbou temelínských bloků.