Facebook LinkedIn YouTube

Ocenění MAAE pro MonRaS

06.12.2013

Na základě žádosti vlády ČR se ve dnech 18. až 29. listopadu 2013 uskutečnila mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), která byla zaměřená na systém regulace jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

Tým mise byl složen z 19 zkušených expertů z osmnácti členských států MAAE, jednoho pozorovatele z Evropské komise a šesti expertů ze samotné MAAE. SÚJB, který v ČR vykonává dozor nad jadernou bezpečností, prošel důkladnou prověrkou -tzv. Integrated Regulatory Review Service (IRRS).

V předběžné zprávě, kterou po ukončení mise MAAE vydala, se uvádí, že systém regulace jaderné bezpečnosti a radiační ochrany v České republice je "robustní" a SÚJB je efektivním a nezávislým regulátorem. Experti týmu ocenili na českém jaderném regulátorovi řadu dobrých praktických postupů a zároveň předložili některá doporučení, která mají přispět k dalšímu posílení celkového výkonu regulačního systému.

Jako dobrou praxi mise ocenila i informační systém monitorování radiační situace MonRaS, jehož autorem a správcem je ENVINET a.s.

Závěrečnou zprávu předloží mise vládě ČR zhruba do tří měsíců. SÚJB zprávu zpřístupní veřejnosti ihned po jejím dokončení.