Facebook LinkedIn YouTube

ENVINET posiluje firemní základnu odborníky v oboru výzkumu a vývoje

06.01.2014

Náš nový kolega Ing. Martin Sysel, čerstvý absolvent oboru Jaderná energetická zařízení na Fakultě Strojní ČVUT v Praze, uzavřel svoje studium diplomovou prací na téma Testy Neutronové Kamery.

Náplní této práce bylo studium možností a praktické provedení měření neutronů za pomocí pixelového detektoru Timepix a neutronové kamery NVT90Ti navržené speciálně pro toto zařízení pro získávání dat uvnitř výzkumného reaktoru. Práce vznikala s pomocí Ústavu Teoretické a Experimentální Fyziky a s pomocí Centra Výzkumu v Řeži, institucemi, se kterými již při jiných příležitostech spolupracovala také firma ENVINET.