Facebook LinkedIn YouTube

Podepsáno Memorandum o spolupráci se společností TAQNIA

16.01.2014

ENVINET a.s. podepsal Memorandum o spolupráci se společností TAQNIA (Saudi Technology Development and Investment Company) ze Saúdské Arábie.

Účelem této dohody je navázání spolupráce na projektech a společných obchodních příležitostech v oblastech souvisejících s měřením ionizujícího záření, zejména pak řešení detekce záření a radiometrické systémy, radiační ochrana, radioaktivní odpady a techniky pro uvolňování do životního prostředí, podpůrné systémy pro monitorování radiační situace a řešení pro průmyslové provozy.

Pro naši společnost se jedná o významný krok v rozvoji obchodních aktivit v Saúdské Arábii a okolí (Blízký východ a severní Afrika).  TAQNIA (Saudi Technology Development and Investment Company), společnost založená a vlastněná Saúdskou vládou (General Public Investment Fund) za účelem investovat do výsledků úspěšného výzkumu a vývoje v oblasti týkající se pokročilých technologií, strategických aplikovaných ekonomických programů a průmyslu, zajišťuje přenos těchto výsledků do praxe prostřednictvím partnerství s průmyslovými lídry a akademickou sférou.