Facebook LinkedIn YouTube

Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace

14.03.2014

Divize vývoje SW podepsala smlouvu na subdodávku řešení 4. etapy projektu "Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace" vypsaného Ministerstvem vnitra ČR – č.j. MV-24236-42/P-2010. Řešitelem projektu je Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Věcnou náplní řešení výzkumné subdodávky pro rok 2014 je vývoj expertního systému ExPeS pro komplexní sledování a hodnocení dat o úrovni radiační situace a hodnocení dat a procesů pomocí indikátorů pro kvalifikované rozhodování (manažerskou úroveň) vycházející z analýzy hierarchických struktur. Řešení bude doplňovat stávající ICT architekturu a úroveň dosavadních SW produktů SÚRO, v.v.i.

Hlavním zdrojem dat pro expertní systém ExPeS bude celostátní informační systém radiační monitorovací sítě MonRaS, provozovaný Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Systém MonRaS vyvíjela taktéž Divize vývoje SW firmy ENVINET.