Facebook LinkedIn YouTube

ENERGOCHEMIE 2014

18.04.2014

9. a 10. 4. 2014 se v Třebíči, v Klubu Hájek, uskutečnil již 36. odborný seminář s názvem „Energetické provozy v průmyslu“.

Seminář byl určen nejširšímu okruhu pracovníků, kteří řídí a zabezpečují energetické provozy a úpravny vod v průmyslových podnicích i elektrárnách, pracují v laboratořích těchto provozů nebo se podílejí na jejich správě, údržbě a modernizaci. Dvoudenního semináře se zúčastnilo 80 odborníků. Více informací najdete na www.energochemie.cz