Facebook LinkedIn YouTube

ENVINET a.s. subdodavatelem pro stavbu ELI

28.04.2014

Společnost ENVINET a.s. se stala subdodavatelem pro stavbu ELI - nejmodernějšího laserového zařízení na světě, které roste v Dolních Břežanech u Prahy.

Bude se tak podílet na výstavbě pracoviště, které bude patřit ke špičce světového výzkumu v oblasti fyziky vysokých energií.

Předmětem dodávky je stínící program NuRAD 8200. Jedná se o prefabrikované tvárnice na bázi betonu, které jsou navržené a konstruované tak, aby umožnily bez použití malty nebo jiných spojovacích materiálů konstrukci stínících stěn všude tam, kde je zapotřebí odstínit zdroje ionizujícího záření. Pro projekt ELI bude dodáno celkem přes 1000 m3 materiálu.
Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Výstavbu provádí konsorcium firem Metrostav, OHL ŽS a VCAS.