Facebook LinkedIn YouTube

Účast na informačně-technologickém fóru v Moskvě

07.05.2014

Naše ruská partnerská společnost NEOLANT oslavila desetileté jubileum své činnosti. U této příležitosti bylo v Moskvě v sálech Prezidia ruské akademie věd uspořádáno rozsáhlé informačně-technologické fórum.

U této příležitosti bylo v Moskvě v sálech Prezidia ruské akademie věd uspořádáno rozsáhlé informačně-technologické fórum s příznačným názvem Mnohorozměrné Rusko.

Součástí fóra byla vedle technologické výstavy odborná konference, kde se jedna sekce věnovala oblasti zacházení s RAO. ENVINET měl možnost  představit  na fóru své dlouhodobé zkušenosti s charakterizací radioaktivních odpadů, uvolňováním do životního prostředí a vývojem gama spektrometrických měřicích systémů. Na naši prezentaci navázala řada domácích vystoupení a živá diskuze k tématu. Měli jsme kromě jiného možnost diskutovat ruské zkušenosti s používáním našich měřicích systémů. Společnost NEOLANT zastupuje ENVINET na ruském trhu.