Facebook LinkedIn YouTube

Den firem pro fyziku

20.05.2014

Zástupci ENVINETu se v úterý 29. 4. 2014 na MFF UK v Praze Troji zúčastnili každoročního pravidelného setkání fyzikálně zaměřených firem a ústavů se studenty a absolventy.

Zástupci ENVINETu se v úterý 29. 4. 2014 na MFF UK v Praze Troji zúčastnili každoročního pravidelného setkání fyzikálně zaměřených firem a ústavů se studenty a absolventy.

Společnost představil v rámci bloku prezentací výkonný ředitel Martin Pazúr. U stánku se zájemci z řad studentů pak mohli dozvědět bližší podrobnosti o zaměření firmy, o realizovaných zakázkách a o případných možnostech spolupráce. Cílem akce bylo zvýšit povědomí studentů z oblasti jaderných věd a dalších přírodních a technických oborů o firmě ENVINET jak v roli dodavatele, tak potenciálního zaměstnavatele.

Celého Dne firem pro fyziku se zúčastnilo 12 firem a 3 ústavy Akademie věd. Den firem je organizován pravidelně v dubnu ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK, v letošním roce poprvé i ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT. Bližší informace o akci je možné najít na tomto odkazu.