Facebook LinkedIn YouTube

Seminář o Dukovanech v Senátu PČR

27.05.2014

V Senátu Parlamentu České republiky proběhl seminář na téma „Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého zdroje energie“, který si kladl za cíl podpořit debatu o aktuálních otázkách týkajících se dalšího provozu Jaderné elektrárny Dukovany a případné výstavby nového jaderného bloku v její lokalitě.

Jaderná elektrárna Dukovany s výkonem téměř 2000 MW je jedním z největších energetických zdrojů v ČR – a také největším zaměstnavatelem v regionu a jedním z nejvýznamnějších podniků Kraje Vysočina. Proto další rozvoj JE Dukovany je nesmírně důležitý pro život  v regionu. Semináře se zúčastnila stovka představitelů samosprávy, významných společností z okolí elektrárny, veřejných činitelů a politiků. V usnesení semináře  jednoznačně zaznělo „vyzýváme odpovědné orgány, vládu a průmysl: učiňte rozhodnutí a zahajte výstavbu nového jaderného bloku v EDU, obyvatelstvo je k tomu připraveno“.