Facebook LinkedIn YouTube

Rozvoj obchodních aktivit na Blízkém východě

02.06.2014

Zástupci společnosti ENVINET navštívili ve dnech 20. 5. - 23. 5. 2014 Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty.

Cílem obchodní cesty bylo jak setkání s již stávajícími zákazníky (KACST, TAQNIA), se kterými realizujeme probíhající projekty (bránové monitory pro území Saúdské Arábie, měření radia v čistírnách pitných vod), tak navázání nových obchodních aktivit.

V rámci návštěvy Spojených arabských emirátů vedli naši zástupci také jednání o rozšíření stávajícího Memoranda o spolupráci s korejskou společností KEPCO tak, abychom efektivněji spolupracovali také na území ČR, zejména s ohledem na připravovanou výstavbu nových jaderných zdrojů (5. blok JE Dukovany, 3. a 4. blok JE Temelín). Jednání v Abu Dhabi se společně s našimi kolegy účastnil také ředitel pobočky Nuvia UK pan John Ireland. Výsledky obchodní cesty hodnotíme jako velice pozitivní s ohledem na další příležitosti na Blízkém východě.