Facebook LinkedIn YouTube

ENVINET zahájil realizaci zakázek pro projekt SUSEN

02.07.2014

V první polovině letošního roku se firmě ENVINET podařilo vyhrát veřejné soutěže několika zakázek vypsaných Centrem Výzkumu Řež s.r.o. v rámci projektu SUSEN.

Konkrétně se jedná o dodávky hmotnostního spektrometru sekundárních iontů, dále o radiačně odolné průzory a dálkové kopírovací manipulátory pro práci s radioaktivními materiály uvnitř horkých komor. ENVINET tak navazuje na svoje zkušenosti s realizací dodávek technologických celků stíněných prostorů určených pro práci s radioaktivními materiály.

Celkový plánovaný obrat těchto obchodních případů činí téměř 150 milionů korun a u všech zmiňovaných zařízení se předpokládá konečné předání na jaře roku 2015.

Program Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN), z něhož jsou zakázky financovány, byl schválen Evropskou komisí a klade si za cíl posílení výzkumné infrastruktury v energetice České republiky. Více informací o SUSENu je možné nalézt zde.