Facebook LinkedIn YouTube

ENVINET a.s. se podílí na vývoji termojaderné fúzní elektrárny

21.07.2014

Dne 14. 7. 2014 podepsala společnost ENVINET a.s. se společností Centrum výzkumu Řež, s.r.o. smlouvu na dodávku světově unikátní technologie pro testování modulů první stěny fúzního reaktoru ITER.

Cílem této zakázky o objemu více než 160 milionů korun je výstavba zařízení, na němž budou vysokým tepelným tokem (až 40 GW/m2) namáhány panely, které budou tvořit první stěnu reaktoru ITER. Technologie HELCzA (High Energy Load Czech Assembly) bude umístěna v Plzni v areálu Technologického parku Na Borech. Zařízení bude zprovozněno v 12/2015.