Facebook LinkedIn YouTube

Budoucnost energetiky v ČR - role jaderné energetiky

10.10.2014

Dne 30. září 2014 se v Parkhotelu Brno konal tradiční workshop "Budoucnost energetiky v ČR - role jaderné energetiky", pořádaný ÚJV Řež, a. s.

Zástupci společností ÚJV Řež, a.s., ENVINET a.s., Sigma Group, Alvel, Škoda JS a ZAT představili svoje projekty v oblasti jaderné energetiky, diskutovali o stavu energetiky v České republice a o nutnosti jasné a dlouhodobé státní energetické koncepci.