Facebook LinkedIn YouTube

Účast na DRO 2014

26.11.2014

Letošní, již 36. ročník konference Dny radiační ochrany se uskutečnil 10. - 14. listopadu ve slovenském Popradu. ENVINET byl již tradičně jedním ze tří hlavních sponzorů.

Naši společnost jsme v rámci konference prezentovali jednak formou odborných příspěvků především z oblasti výzkumu a vývoje, tak formou stánku s informacemi o společnosti, jejích činnostech, produktech a vybraných přístrojích. Účastníci konference si mohli prohlédnout mimo jiné nové radiometrické systémy a sondy, různé typy detektorů a spektrometrické trasy, které vyrábíme v našem výrobním centru v Třebíči a v Kralupech nad Vltavou.