Facebook LinkedIn YouTube

Kick-off meeting na Ukrajině

22.10.2014

2. října 2014 - Kyjev na Ukrajině - zahajovací jednání k řešení projektu Evropské komise „Nástroje pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti“.

ENVINET v konsorciu se slovenskou společností WERT a ukrajinskou AKP (ATOM KOMPLEX PRYLAD) zvítězil v tendru Evropské komise a získal kontrakt na zlepšení metodik měření aktivity radioaktivních odpadů (všechny odpady pro celou Ukrajinu včetně Černobylu) a metodik pro uvolňování odpadů z jaderných zařízení do životního prostředí (pilotní projekt určený pro Černobyl). Na zahajovacím mítinku projednali představitelé zákazníka, firem konsorcia a Evropské komise termíny realizace projektu, technické a administrativní otázky.