Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Mobilní monitorování radiační situace

Služby pro bezpečnostní a obranné složky pro sledování radiační úrovně ve vybraných oblastech.

Nabízíme:
  • Leteckou radiometrii včetně spekrometrie
  • Automobilovou radiometrii včetně spektrometrie
  • Pěší radiometrii včetně spektrometrie,
  • Odběr vzorků a jejich vyhodnocení v mobilní i běžné laboratoři,
  • GPS navádění obsluhy po předem vytyčených trasách
  • Vyhledávání zdrojů ionizujícího záření
  • On-line sběr dat a přenosy do centrál Sítě včasného zjištění
  • Publikování výsledků v GIS, Google Eartch a dalších