Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Scintilační neutronové detektory

NuDET NEUTRON - vysoce účinné neutronové detektory bez 3He.

Koncept detektorů NuDET NEUTRON je založen na použití plastového světlovodu s detekční vrstvou 6LiF/ZnS:Ag umožňující výrobu různých tvarů a velikostí. Použité materiály jsou navíc inherentně necitlivé na fotony vyšších energií, což minimalizuje odezvu na gama záření. Signál z detektorů je možné zpracovávat standartní elektronikou pro scintilační detektory (NuNA SCA, NuNA MCB) a není tak nutné používat elektroniku s tvarovou diskriminací.

NuDET NEUTRON jsou nabízeny jako standardizované či na zakázku vyrobené produkty v široké škále aplikací:

  • Radiační portálové monitory
  • Radiační monitorovací systémy
  • Kalibrační sondy ve výrobě neutronových zdrojů
  • Neutronová radiografie
  • Směrově citlivé sondy
  • Vzdělávání a výzkum

Tento produkt byl vytvořen s finanční podporou Technologické agentury České republiky      (https://www.tacr.cz/index.php/cz/) v rámci projektu TE01020445.