Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Inženýrské projekty

Našimi prioritami jsou co nejpřesnější analýza představ a potřeb zákazníka a dodržení všech kvalitativních požadavků současné průmyslové výroby a provozovatelů jaderných zdrojů. Projekty řídíme v souladu se standardem projektového řízení PRINCE2.

Strategickým cílem společnosti jsou dodávky vysoce kvalitního vybavení, poskytování sofistikovaných řešení a komplexní servisní podpora pro jadernou energetiku, radiochemické a chemické laboratoře, výukové a výzkumné ústavy a další instituce.

Jsme držiteli těchto certifikátů:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • ISO 20000
  • ISO 27001