Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Radiační ochrana a monitorování

Specializované služby v oblasti radiační ochrany a měření ionizujícího záření.

  • Měření a uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí
  • Speciální měření pro oblast jaderné energetiky
  • Radiochemická a radiometrická měření včetně měření in-situ na zařízeních jaderných elektráren
  • Výroba a dodávky zákaznických radiometrických zařízení
  • Komplexní služby související se zabezpečováním požadavků radiační ochrany v oblasti energetiky, průmyslu, zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu
  • Výroba vlastních radiometrických systémů a speciálních zařízení včetně detekčních částí, elektroniky a vyhodnocovacího SW
  • Školení a technická podpora